Borsa

Wall Street Nedir?

Wall Street Nedir?

New York’un en dar caddelerinden biri olan Wall Street, East River ve Broadway arasında bulunuyor.

Dünyanın bir numaralı finans merkezi olan Wall Street, bünyesinde bulundurduğu birçok finans merkezinden dolayı bu konumdadır. Bunlar arasında en önemli iki kuruluş hiç kuşkusuz New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) ve NASDAQ olarak sayılabilir. Nitekim bu iki kuruluş kısaca Wall Street Borsası olarak da anılır. Bölgede ayrıca bankalar, finans kuruluşları ve broker şirketleri bulunmaktadır.

Wall Street’in Önemi ve Yapısı

Birçok filme de konu olan Wall Street’in bu kadar önemli olmasının sebebi finans merkezi olmasıdır. En önemli finans kuruluşları bu merkezde yer almaktadır. Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi piyasanın büyük finans kuruluşları da burada yer almaktadır. Bunun yanı sıra birçok borsa şirketinin genel merkezleri burada yer almaktadır. Geçmişte bu bölgede köle ticareti, ilkel değiş tokuşlar yapılmaktaydı.

Wall Street Krizi

Wallt Street’te 1929 yılında Amerikan Borsasının çökmesi ile başlayan kriz dünya üzerindeki pek çok ülkeyi de olumsuz etkiledi. Borsa ile başlayıp sanayi, hizmet ve tarım sektörlerini de içine alan kriz 1930’a gelindiğinde 30 milyon insanın işsiz kalmasına sebep oldu. Tarım üretiminde %40, dünya ticaretinde ise %70’lere varan azalmalar görüldü.

Özellikle 1920’lerin başında birleşmelerinde ya da devralmalarından büyük artışlar yaşandı. Bunun sonucu olarak da sanayi ve hizmet sektöründe tam olmayan rekabet koşulları oluştu ve ekonominin yarısına 200 kadar şirket hakim oldu. Bu 200 şirketlik yoğunlaşma 1929 Wall Street krizinin en önemli sebepleri arasında yer alıyor.

Wall Street İşgali

Wall Street önüne binlerce gencin kurduğu çadırlarla başlayan hareket yüz binlerce kişi olana kadar arttı. Yaşları genellikle 30’un altında olan genç topluluğu ekonomik sıkıntılarını protesto etmek amacıyla finans merkezinin önüne harekete geçtiler. Ekonomik problem yaşayan bu gençler aslında bankaları protesto ediyorlardı. Çünkü, yakın zamandaki kriz sonucu bankacılar kaçıp gittiği için onların borçlarını fazladan ödedikleri vergiler ile insanlar yüklenmişti.

Yorum Bırak