Makale

Parasal Aktarım Mekanizması Nedir?

Parasal Aktarım Mekanizması Nedir?

Parasal aktarım mekanizması bilgi verilmesi gerekirse para politikası malzemeleri ile alınan tüm karar mekanizması ülkenin ekonomi gidişatı üzerindeki etkisi olarak söylenebilir. Verilen kararlar birlikte üretim, tüketim ve istihdam direkt etkilenmekte ve böylece ülke enflasyon oranına doğrudan etki yapılmış olunur.

Parasal Aktarım Mekanizmasının Ülke Ekonomisine Etkileri

Merkez bankası tarafından faiz oranları hakkında verilen kararlar para aktarım mekanizması ile birçok şeyi etkilemektedir. Piyasa beklentilerinin hareketleri, döviz kurundaki değişimler, faiz oranlarının artması veya azalması, varlık fiyatlarında görülen parasal değişiklikler.

Yıllık Enflasyonuna Etkisi Nasıl Olur?

Parasal aktarım mekanizmasındaki değişim sürecinde tüketicilerin harcama, üreticilerin ise yatırım konusunda kararlarına yön vermede değişikliklere neden olmaktadır. Bu yapılan değişiklikler olumlu olduğu kadar olumsuz da olabilir. Ekonomideki bu istekler ve değişikliklerle para politikasının yegane hedefleri olan paraları yani yıllık enflasyonu etkiler. Tek tek anlatmak istenirse:

Faiz oranlarındaki mevcut piyasada olan değişiklik beklentileri; döviz kurunu, faiz maliyetini ve varlık fiyatını etkilemektedir. Bu süreç ithal ve yerli malların istenmesinde direkt etkili olmaktadır.

Parasal Aktarım Mekanizması Kanalları Nedir?

Parasal aktarım mekanizması kanalları dört kısma ayrılır. Kanalların birbirinden kesin şekilde ayrılabilmesi düşünülemez. Çünkü tüm kanallar bir birinin tamamlayıcısı halindedir. Kanallar şunlardır:

  • Faiz kanalı,
  • Varlık fiyat kanalı,
  • Beklentiler kanalı,
  • Döviz kuru kanalı.

Ekonominin para politikasında nasıl bir yol izlediğini gösteren aktarım mekanizmalarından biri faiz oranı kanalıdır. Genel olarak bakıldığında faiz kanalı, parasal aktarım mekanizması içinde yer edinen en geleneksel kanaldır. Faiz kanalı kısa vadeli zamanlarda faiz oranlarında birtakım değişimler yapmayı ve bu değişimler ile piyasadaki arz ve talepler sayesinde uzun ve orta dönemlerde de faiz oranlarında değişimler gerçekleştirmeyi sağlamakla uğraşmaktadır.

Merkez bankasınca yapılan faiz oranları ve para arzındaki değişimler varlık fiyatları kanalına etki etmektedir. Bu söylenilen etki kredi ve hisse senetlerindeki değişiklikler ile ortaya çıkmaktadır. Varlık fiyatları kanalı kredi kanalı ve hisse senedi kanalı olmak üzere ikiye ayrılır.

Beklentiler kanalı, ekonomi verilerde alt ve üst birimlerin kısa, orta ve uzun vadedeki değişikliklere ilişkin başta enflasyon olmakla beraber olması beklenen değişikliklerle çalışan aktarım kanalı diye bilinir.

Yorum Bırak